Podpora projektu

V roce 2018 získala firma netbag marketing s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy netbag marketing s.r.o. na projekt “Online interaktivní prezentace společnosti netbag marketing s.r.o“ v “Praze“ za účelem “tvorby tří video spotů pro sociální sítě a youtube“. Očekávaným výstupem jsou “vytvořená tři videa související s propagací síťových tašek. Videa jsou ve FULL HD“. Projekt “Online interaktivní prezentace společnosti netbag marketing s.r.o” spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 získala firma netbag marketing s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy netbag marketing s.r.o. na projekt “Koučing a mentoring jednatele společnosti netbag marketing s.r.o.“ v “Praze“ za účelem “seznámit jednatele s významem koučovacího procesu v praxi, stanovit jeho cíle a priority, zvýšení jeho motivace, kreativity a inovace, zkvalitňování rozhodovacího procesu, maximální využití potenciálu, sladění pracovního a osobního života a dále zlepšení schopnosti rychlé reakce na změny a výzvy a následně také využívat kouče a efektivní techniky koučování pro zvládnutí krizových situací.“. Očekávaným výstupem jsou “nabité znalosti, vědomosti a zkušenosti. Mimo jiné bude klient zhodnocen koučem a proběhne ústní zkouška a písemné testy“. Projekt “Koučing a mentoring jednatele společnosti netbag marketing s.r.o” spolufinancován Evropskou unií.