V roce 2020 získala firma netbag marketing s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy netbag marketing s.r.o. na projekt "Webová prezentace a e-shop pro netbag marketing s.r.o." v "Praze" za účelem "funkčního webu a e-shopu pro prezentaci a prodej síťových tašek Net Bag". Očekávaným výstupem je "Webová prezentace a e-shop". Projekt "Webová prezentace a e-shop pro netbag marketing s.r.o." spolufinancován Evropskou unií.cms-img